Sistem Penilaian Prestasi Online 2006

 

e-Prestasi tidak monyokong jenis/versi pelayan web yang anda
gunakan buat masa ini. Sila pastikan anda menggunakan
Microsoft Internet Explorer versi 4 ke atas.
Terima Kasih.

e-Prestasi does not support your type/version of
web broser. Please ensure that you use
Mircrosoft Internet Explorer version 4 or above.
Thank You.Muat Turun / Download Internet Explorer
  e-Prestasi - Sistem Penilaian Prestasi Online,   Copyright © 2003 - 2005   Malaysian Palm Oil Board (MPOB) (Rev 1.2.16)
 

PENAFIAN :
Kerajaan Malaysia, Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini .Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB).
 
DISCLAIMER :
Government of Malaysia, Malaysian Palm Oil Board (MPOB) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor companies recommended by Malaysian Palm Oil Board (MPOB).